σομξεώξαρ σιστενα
νεςλυςικ
χεξεςα
ναςσ
ΰπιτες
σατυςξ
υςαξ
ξεπτυξ